My drama ratings

Mình vừa mới thêm vào trang “Phim đã xem.” Trang này tổng hợp danh sách những phim đã xem, đang xem, và sẽ xem (trọn bộ hay hơn một nửa) từ trước tới nay của mình. List chưa hoàn chỉnh nhưng sẽ tiếp tục được bổ sung.

*January 23: vừa cập nhật thêm trong mục Phim Truyền Hình Hàn Quốc

*January 24: cập nhật xong mục Phim Truyền Hình Hàn Quốc