Đây là…

Đố bạn nhận ra đây là nữ diễn viên nào?

Đây là Han Ye Seul.

Hôm trước ảnh Han Ye Seul cầm rìu đã làm nhiều người ớn lạnh, hôm nay cô nàng chê rìu lạc hậu nên đã đổi sang chơi súng. Mặc dù trang điểm và ăn mặc như một femme fatale, mình nghĩ Han Ye Seul không ngầu lắm mà chỉ nhìn lạ 🙂