So Ji Sub và Tiger JK for Giordano

This ought to make some person happy (wink wink).

So Ji Sub (Road Number One) và Tiger JK là người mẫu trong bộ sưu tập xuân 2010 của hãng Giordano. Hai anh vừa mới xuất hiện trong một đoạn quảng cáo đơn giản nhưng rất có phong cách dưới đây. Có lẽ khái niệm của đoạn quảng cáo này là “best buddies” (bạn thân):

Amazing chemistry! Bạn có thể xem thêm ảnh và tải wallpaper của hai anh chàng này ở đây.

Nguồn: Oneasianworld