Ngày ấy, bây giờ (4)

Đố bạn đây là hình thời còn nhỏ của diễn viên nào?

Có lẽ nhiều người sẽ nhận ra ngay đây là ảnh của Jang Geun Suk 😀 Mặc kệ tin đồn về plastic sugery, gương mặt Sukkie hồi còn nhỏ nhìn vẫn hao hao giống như bây giờ phải không?

Còn cô bé trên góc trái là Moon Geun Young.Theo Koreandiorama