InHye’s cute story-Prosecutor Princess fanmade MV

A music video charts In Woo‘s stalking behaviors and Hye Ri‘s reactions to them in Prosecutor Princess. It turns out that stalking somebody is not as easy as it sounds; In Woo does suffer a leetle. This is my second music video and my editing software keeps crashing, so it is not as well edited as it should have been. Please pardon evidently deliberate fangirl cuts of In Woo and prepare to squeal!!! Scenes taken from ep. 1-14. Song: Shut Up and Let Me Go by the Ting Tings.

MV này kể lại những hành động theo dõi Hye Ri của In Woo và phản ứng của HR trước những hành động này trong phim Prosecutor Princess. Theo dõi một người nào đó cũng khó thật, vì In Woo cũng đã hơi chịu khổ một chút. Vì đây là MV thứ hai và phần mềm biên tập của Tiny cứ bị crash nên đã không biên tập kĩ hơn, nhất là khúc gần cuối. Xin các bạn thông cảm vì người làm đã cố tình chèn vào nhiều hình ảnh không ăn nhập vì pure fangirliness ^^ Các cảnh được lấy từ tập 1-14 và nhạc nền là bài Shut Up and Let Me Go của nhóm The Ting Tings.

Backup link (click vào link này nếu ko xem được)

Link download

Shut Up and Let Me Go

Shut up and let me go
This hurts, I tell you so
For the last time you will kiss my lips
Now Shut up and let me go
Your jeans were once so clean
I bet you changed your wardrobe since we met

Now oh so easily your over me
Gone is love
It’s you that ought to be holding me
I’m not containable
This turns up
it’s not sustainable

I ain’t freakin’
I ain’t Fakin’ this
I ain’t freakin’
I ain’t Fakin’ this
I ain’t freakin’
I ain’t Fakin’ this
Shut up and let me go
Hey!

Shut up and let me go
This hurts, but I can’t show
for the last time you had me in bits
Now Shut up and let me go!
For fear of leaving in regret
I changed this one when we first met

Now oh so easily your over me
Gone is love
It’s me that ought to be moving on
You’re not adorable
I was something unignorable.

I ain’t freakin’
I ain’t Fakin’ this
I ain’t freakin’
I ain’t Fakin’ this
I ain’t freakin’
I ain’t Fakin’ this
Shut up and let me go
Hey!

Oh love, hold this.
hey

Shut up and let me go
This hurts, I told you so
For the last time you will kiss my lips
Now Shut up and let me go
Hey!