You’re Beautiful tập 2 và A.N.JELL vs. F4 smackdown

Tóm tắt tập tập 2 của phim You’re Beautiful và bài so sánh giữa A.N.JELL của YAB và F4 của Boys Before Flowers mình viết trên blog chị GinkoCLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

Cute Jeremy

This slideshow requires JavaScript.