Park Shi Hoo trong Delightful Girl Chun Hyang?

OMGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!

OMFGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!

Đây là ảnh các fan ở DCInside đào bới được. Thì ra Park Shi Hoo đã từng xuất hiện mấy giây trong phim Delightful Girl Chun Hyang như  một cameo. Rõ ràng lúc đó anh Park vẫn còn ít tên tuổi nên Tiny đã không hề để ý.  Không rõ đây là trong tập nào. Vì mấy giây của Park Shi Hoo này, mình có nên xem lại Delightful Girl Chun Hyang?

Có ai ngờ được trước đây Seo Byun cũng đã từng mặc áo hồng xuất hiện trong phim tình cảm hài thương hiệu kịch tác gia nhà Hong.

Cr: koreandiorama