Duy Nhất Một Tình Yêu MV

Đọc Review phim ở đây.

Đây là một Music Video mình làm cho bộ phim yêu thích Tatta Hitotsu no Koi. MV được làm phần để thỏa mãn tình yêu dành cho phim, phần để quảng cáo/giới thiệu cho những ai chưa xem. Một mặt, mình phải cố trong vòng 2 phút ngắn diễn đạt được cái thần thái và âm hưởng của phim. Mặt khác, mình phải cố tránh spoilers và chỉ dùng những cảnh diễn tả cảm xúc khá rời rạc như dạng trailer. Hi vọng hai mục tiêu này được hoàn thành: xem xong những ai chưa xem phim sẽ tò mò mà check out.

Nhạc: Cool whispers by Ike Yoshihiro

Lời:

Cool whispers drift from the north on the night
Yet you warm my heart for we hold the light
The land must fade from green into white
Hush my heart this love is a fire
This love will burn like a fire

Lie side by side in the soft winter white
Hold me close to you as we brace for flight
In time I pray they’ll see what we feel
Gentle love this pain won’t retire
This love must burn like a fire

Close your eyes and dream what I see,
peace for a moment the future unclear
Hand by hand as we stand on the wire,
the ending so near our start close behind
Light bends through trees, leaves spiral and wind
We’re far from here and frozen in time

Cool whispers drift from the north on the night
Yet you warm my heart for we hold the light
The land must fade from green into white
Hush my heart this love is a fire
This love will burn like a fire

Cool whispers
Yet you warm my heart for we hold the light
This love will burn like a fire
Hold me close to you as we brace for flight