Khoảnh khắc của tuần

Một tuần thật dài đã kết thúc.

Công việc ngập đầu. Năm ngày nay mỗi ngày chỉ ngủ được mấy tiếng.

Lười viết nên spam hình và thơ Tố Như, mọi người thông cảm.

Vân xem trang trọng khác vời

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang

Hoa cười ngọc thốt đoan trang

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da

(Nhưng…) Kiều càng sắc sảo mặn mà

So bề tài  sắc lại là phần hơn

Làn  thu thủy, nét xuân sơn

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh

(Truyện Kiều-ND)

Personal Taste-ep. 6

Cảnh khi Jin Ho và Kae-in bị bắt làm người mẫu cho cô bạn Young-sun.