Thông báo! Thông báo!

(Những ai không xem được MV vì bị blocked, đây là nội dung thông báo: bắt đầu từ nay mỗi tháng Tiny sẽ làm một Music Video theo yêu cầu tặng bạn đọc. Nếu muốn xem MV với phim yêu thích trong nền nhạc yêu thích nhất của bạn thì hãy để comment bên dưới ngay hôm nay!)

Và những ai muốn nghe lại Fly Me To the Moon và nhớ về YAB, đây là link download của thông báo trên.