Khoảnh khắc của tuần

Quá trình một số kids ở Nhật mất đi sự trong trắng…

Ngày ấy

Shuji + Akira+Kame+Yamapi:

“Thưa rằng: Chút phận ngây thơ,
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền.
Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,
Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao.
Đoạn trường là số thế nào,
Bài ra thế ấy vịnh vào thế kia.
Cứ trong mộng triệu mà suy,
Thân con thôi có ra gì mai sau!”

Tiny:

<3<3<3<3<3<3

Bây giờ

Shuji Kame:

“Tiếc thay trong giá trắng ngần,

‘Đến phong trần cũng phong trần như ai!”

Tiny:

r.i.p.* Shuji! You’ll always be loved. Bye-bicycle!

Akira Yamapi:

“Dẫu sao bình đã vỡ rồi,

Lấy thân mà trả nợ đời cho xong!”

Tiny:

r.i.p.* Akira! Konkon!

Tiny to Kame + Yamapi:


~Giận thì giận, mà thương thì thương

Giận thì giận mà thương thì thương~

*r.i.p.=rest in peace=hãy yên nghỉ (dùng cho người quá cố)

Thơ trích truyện Kiều, Nguyễn Du; ảnh 1 là của Shuji (Kame đóng) và Akira (Yamapi) trong Nobuta Wo Produce (2005). Đây là một trong những cảnh yêu thích nhất của Tiny: để thuyết phục Nobuta cắt mái tóc xập xệ của mình, Shuji và Akira đã hi sinh “lên đồ” ngựa vằn báo đốm như trên. Thiết nghĩ 2 bộ đồ đó không khác phục trang diễn của KAT-TUN và NEWS là mấy, nhưng với sự trong sáng hồn nhiên của Shuji và Akira, dù có…mặc cả thùng rác hay không mặc gì thì hai cậu này cũng nhìn đáng yêu không thể tả. Ai như…

Nguồn ảnh: bookshop.livejournal.com, crunchyroll.com, pinoyexchange.com