Hướng dẫn cách làm gifs bằng phần mềm MIỄN PHÍ

(Bài viết này là bằng chứng của việc Tiny có quá nhiều thời gian rảnh trong tay)

Phần mềm cần có:

VirtualDub: Download link

(Nhấp chuột vào dòng chữ List download mirrors for V1.9.9 (32-bit) release build (VirtualDub-1.9.9.zip))

Các bước:

1. Tất nhiên download phim về máy. Lưu ý chọn down phim có dạng đuôi .avi.

2. Nếu phim bạn download về có đuôi .avi sẵn rồi thì không cần bước này, xem thẳng bước 3.

Nếu không phải đuôi .avi thì bạn phải dùng các phần mềm khác như Free WMV to AVI MPEG Converter để đổi nó thành .avi. Download link cho phần mềm này.

(Nếu bạn chưa có VLC Media player thì down ở đây. Cái player này sẽ cho phép bạn mở các tập tin đuôi .avi)

3. Mở đoạn phim (dạng AVI) trong Virtualdub bằng cách click File->Open video file

Giao diện của VirtualDub

  • Đưa con trỏ tới đầu chỗ bạn muốn cắt và đánh dấu bằng nút “<-“ chỗ Tiny tô vàng ở trên. Sau đó đưa con trỏ tới cuối chỗ muốn cắt và đánh dấu bằng nút “->”
  • Sau đó vào Video->chọn Direct Stream Copy. Nếu chọn Direct Stream Copy mà bị báo lỗi thì chuyển sang chọn Full Processing Mode.
  • Vào File->Export->Animated gif

Xong!

Good luuuuuuuuuuuuck!