Prosecutor Princess MV-Promises Don’t Come Easy

Cơn sốt Prosecutor Princess vẫn còn hầm hập!

Hôm qua tâm trạng hơi “emo” nên Tiny ngồi nghe bài hát Promises Don’t Come Easy của Caron Nightingale và nghĩ ngay tới Hye Ri. Thế là đi làm một MV cho Prosecutor Princess. Tiny nghĩ bài hát này hợp với chủ đề “chuộc lỗi” và “tiếc nuối” của phim. Mời mọi người thưởng thức. Comments are welcome!

Download link

Hoi hoi!