Sungkyunkwan Scandal fan-made trailer

Trong một blog post gần đây, chị Ginko nhắc tới Sungkyunkwan ship và không hiểu tại sao nhưng từ “ship” làm Tiny có cảm hứng làm một trailer cho phim này. Đây là lần đầu tiên làm trailer MV nên có gì sơ suất mong mọi người nhín chút thời gian để lại phản hồi phê bình giúp Tiny.

Đây là trailer chính thức của KBS:

Đây là trailer cùi bắp của Tiny:

Nhạc lấy từ trailer của phim Dong Yi.