Cùng học tiếng Hàn tuần 4

Nội dung của tuần này sẽ chỉ gồm:

 • Ôn lại những câu đã học và học thêm một số cụm từ thường gặp trong giao tiếp như “Cám ơn,””Xin lỗi,””Không có chi.”
 • Văn hóa+động từ trong tiếng Hàn

Tuần trước chúng ta đã học:

안녕하세요 (An-yeong-ha-se-yo): xin chào

Tên+ 입니다 (im-ni-da): tên tôi là…

만나서 반가워요 (man-na-so-ban-ga-woa-yo): hân hạnh làm quen

Xem tuần 3 để ôn lại những cách nói khác

1. HỘI THOẠI

Tiny vừa nhớ ra đoạn này từ phim Xin Lỗi Anh Yêu Em (I’m Sorry I Love You), perfect cho bài học hôm nay:

Trong đoạn phim này, nhân vật Moo Hyuk (So Ji Sub) nói hỗn với một cụ già và bị đánh. Moo Hyuk lớn lên là cô nhi ở Úc nên không biết kính ngữ trong tiếng Hàn và do đó lúc nào cũng nói năng cộc lốc. Eun Chae (Im So Jung) thấy thế thì dạy cho Moo-hyuk cách nói một số cụm từ thường dùng.

 • @0:47, Eun Chae nói xin lỗi với cụ già bằng cụm từ:

정말 쥐송함니다 (Chong-mal Cho-song-ham-ni-da): Cháu rất lấy làm xin lỗi

정말 (Chong-mal) có nghĩa là rất (=very). Mọi người có thể nghe từ Chong-mal này được dùng rất nhiều trong phim.

 • Để trả lời, ông lão đã nói:

Trích trả lời của chị Ginko:

Ông cụ nói “그래” = kư-rê

Từ này kiểu như một từ cảm thán, “được rồi”, “ừm”, “vậy hả”, “thật sao”, “đã bảo mà”, vvv….,

Từ này cũng có thể đi kèm với “yo” mà Tiny nhắc tới trong bài.

그래요? Vậy ạ?

.

 • @2:06, Eun Chae dạy cho Moo Hyuk nói xin lỗi với một cụm từ khác:

미안합니다 (Mi-an-ham-ni-da): Xin lỗi

Cụm từ này ít trang trọng hơn Cho-song-ham-ni-da, nhưng vẫn là kính ngữ. Lưu ý âm “ㅁ” trong tiếng Hàn nằm ở giữa âm “m” và âm “b,” thế nên phiên âm là mi-an, nhưng thực tế mọi người sẽ nghe “m/bi-an” trong giao tiếp.

 • Những cách nói xin lỗi một cách thân mật, không phải kính ngữ:

미안 애(mi-an-ne)

미안(mi-an)

Những cụm từ này chỉ được dùng với bạn hoặc người nhỏ tuổi hơn, nếu không thì nhiều khả năng bạn sẽ bị ăn gậy như Moo Huyk trong phim.

 • Nếu ai đó nói “Xin lỗi”, để trả lời “không có chi” thì phải nói như thế nào?

Đây là đoạn trích trong phim My Name Is Kim Sam Soon. Nhân vật chú quản lí Hyun-moo nói xin lỗi với Sam Soon vì chuyện xảy ra khi nãy, bạn có nghe được từ  미안 (Mi-an) không? Sau đó Sam Soon trả lời:

괜찮아요 (Kwen-chan-na-yo): không có gì đâu, it’s okay.

Kwen-chan-na-yo cũng có thể được dùng trong nhiều tình huống khác, như để nói “không sao đâu, đừng lo.” Nếu lên giọng ở cuối câu thì  Kwen-chan-na-yo? biến thành câu hỏi, nghĩa là “bạn có sao không?”

Câu hỏi: 괜찮아요? Có sao không?

Trả lời: 괜찮아요: Không sao

 • Để nói “cám ơn,” xem lại đoạn phim trong I’m sorry I love you @1:54:

Eun Chae dạy cho Moo Hyuk nói cám ơn:

고맙습니다 (Go-map-sưm-ni-da): Cám ơn

Đây là kính ngữ, dùng trong những tình huống trang trọng. Một cách nói khác là:

감사합니다 (Kam-sa-ham-ni-da)

 • Trong đoạn phim của My Name Is Kim Sam Soon, @0:21:

Quản lí nói cám ơn bằng một cụm từ ít trang trọng hơn:

고마워 (Go-ma-wo)

Một cách nói khác là Go-ma-wa-yo

@0:34 các bạn có nghe Sam Soon nói cám ơn một cách trang trọng với quản lí không?

 • Để trả lời “không có chi” khi ai đó nói cám ơn, bạn có thể dùng cụm từ:

아니에요 (A-ni-e-yo): Không có chi (No Problem)

2. TÓM TẮT

 • Nói xin lỗi:

Trang trọng: 쥐송함니다 (Cho-song-ham-ni-da)

Ít trang trọng hơn: 미안합니다 (Mi-an-ham-ni-da)

Thân mật: 미안 애(mi-an-ne) hoặc 미안(mi-an)

 • Trả lời “không sao đâu”:

괜찮아요 (Kwen-chan-na-yo)

 • Nói cảm ơn:

Trang trọng: 고맙습니다 (Go-map-sưm-ni-da)

Trang trọng: 감사합니다 (Kam-sa-ham-ni-da)

Thân mật: 고마워 (Go-ma-wo) hay 고마워요(Go-ma-wa-yo)

 • Trả lời “không có chi”:

아니에요 (A-ni-e-yo)

 • Từ vựng khác:

정말 (Chong-mal): rất

3. NGỮ PHÁP+VĂN HÓA

 • Tựa phim I’m Sorry I Love You trong tiếng Hàn là 미안하다, 사랑한다 (Mi-an-ha-da, Sa-rang ha-da). Mi-an-na-da (xin lỗi) và Sa-rang-ha-da (yêu) là từ gốc trong từ điển, có nghĩa là “To be sorry” và “to love.” Cũng gần như trong tiếng Anh “to be,” “to love” là từ gốc, còn các từ như “am/is/are” hay “love/loves/loved” là từ đã được chia thì.   Cách chia động từ trong tiếng Hàn Tiny vẫn chưa học nhưng chỉ mới được giới thiệu như thế.
 • Dựa vào các phiên bản của từ cám ơnxin lỗi (trang trọng/ít trang trọng hơn/thân mật) chắc bạn cũng có thể đoán được tiếng Hàn là một ngôn ngữ hết sức coi trọng thứ bậc và ngữ pháp dựa rất nhiều vào tình huống. Mặc dù chưa học được nhiều, nhưng Tiny để ý có vẻ như khác tiếng Anh, động từ không chia theo chủ ngữ mà chia theo tình huống (cách nói trang trọng/lịch sự/thân mật) trong tiếng Hàn.
 • Nếu như trong văn hóa phương Tây, hỏi tuổi hay những câu hỏi cá nhân là một việc bất lịch sự thì ở Hàn, những người mới quen thường hỏi những câu rất cá nhân như “Anh học năm mấy?” “Anh bao nhiêu tuổi?” để biết vai vế mà xưng hô cho đúng.
 • Ở cuối clip phim I’m Sorry I Love You, nhân vật Eun Chae dặn Moo Hyuk nếu không biết rõ thì cứ bỏ “yo” vào cuối câu để nghe lịch sự hơn. Không phải câu nào cũng kết thúc bằng yo nhưng đúng là bạn sẽ nghe từ “yo” này rất nhiều trong hội thoại.