Phân tích những cảnh shower trong phim Hàn

Một clip hài giải trí cuối tuần. Lưu ý clip này nguy hiểm ở sở làm, tốt nhất là xem khi ở một mình thôi mọi người nhé^^

Credit: ajummainkdramaland@youtube

Những phim được nhắc đến trong clip, theo thứ tự:

1. What’s Up, Fox? (ft. Chun Jung Myung)

2. Chuno (ft.Hang Jung Soo và Kim Ji Suk)

3. Will It Snow for Christmas? (ft. Go Soo)

4. Stars Falling from the Sky (ft. Kim Ji Hoon)

5. You’re Beautiful (ft. Jeremy/Lee Hong Ki)

6. City Hall? (Tiny cũng không chắc) (ft. Cha Seung Won)

7. Thank You (ft. Jang Hyuk)

8. You’re Beautiful (ft. Jang Geun Suk)

9. A Man Called God (không chắc) (ft. Song Il Gook)

10. Một là Invincible Lee Pyung Kang hay Birth of the Rich (ft. Ji Hyun Woo)

11. My Name Is Kim Sam Soon (ft. Hyun Bin)