This is sick!

This is sick!  5 giờ trước đang làm việc, nhìn thấy cụm từ “Sungkyunkwan University” xong  Tiny đã bị dụ dỗ lấy SKKS ra ngồi xem lại :(:(:(

Hậu quả là suốt đêm nay phải thức để làm cho xong. HUHUHUHUHUHUHU!!!!!!!!!!!!!!!!!