Fangirl’s success story tập 1

Hi vọng có tập 2

Sáng hôm qua, sau khi nghe tin Kim Ha Eun có tài khoản twitter, fangirl là Tiny đã cố chấp vá vài câu tiếng Hàn từ Google Translate để viết cho thần tượng:

Không biết google translate có phản bội mình không, ý của Tiny là: “Chị là diễn viên yêu thích nhất của em trong Chuno (100% sự thật). Rất vui vì chị đã có tài khoản twitter này. fighting^^”

Và tèn ten ten Kim Ha Eun đã trả lời @tinysunbl

~@tinysunbl @tinysunbl @tinysunbl~lalala

Bây giờ chỉ còn chờ câu trả lời từ @seeksik @kimgapsoo nữa thôi là Tiny sẽ đóng cửa tài khoản twitter của mình!