Jang Geun Suk tại chương trình của Samsung

Jang Geun Suk quả là không phụ lòng Tiny. Như mọi người cũng biết, ngày nay nam tài tử mặc áo yếm ra đường không phải là chuyện không tưởng, tuy nhiên xuất hiện tại một chương trình của Samsung trong chiếc áo gì đó nhìn như…áo ngực thì chỉ có Jang Geun Suk mới làm được thôi.

Seriously? Again?