A Thousand Day Promise 6-7: Khi chú rể đình công

Phản ứng của mọi người:

Người đàn ông này có xứng đáng bị dập tơi bời như vậy không lol?Hình caps từ dramabeans