Tóm tắt/Recaps

DRAMAS

Cinderella’s Sister PARODY Tập 1 -16^^

Coffee House Tập 1&2

Haru-An Unforgettable Day in Korea Click here

Heartstrings/You’re Fallen for Me Tập 1-2/Tập 3

Miss Ripley Tập 1-6/Tập 7/Tập 8/Tập 9/Tập 10/Tập 11/Tập 12/Tập 13/Tập 15/Tập 16

My Girlfriend is a Gumiho Tập 1/Tập 2/Tập 3/Tập 4/Tập 5/Tập 6/Tập 7

North and South (BBC, 2004) Tập 1

Prosecutor Princess Tập 1/Tập 2/Tập 3/Tập 4/Tâp 5/Tập 6/Tập 7/Tập 8/Tập 9&10/Tập 11/Tập 12/Tập 13&14/Tập 15/Tập 16

Protect the Boss Tập 1/Tập 2/Tập 3/Tập 4/Tập 5/Tập 6/Tập 7/Tập 8/Tập 9/Tập 10/Tập 11-12/ Tập 13-16

Road No. 1 PARODY Tập 1/Tập 2/Tập 3/Tập 4

Rooftop Prince Tập 1

Scent of A Woman Tập 1/Tập 2/Tập 3/Tập 4/Tập 5/Tập 6/Tập 7-8/Tập 9 (parody)/Tập 10 (parody)

Sungkyunkwan Scandal Tập 1/Review

Stars Falling from the Sky (Pick the Stars/Hái Sao Cho Em) Tập 1-2/Tập 3 /Tập 4/Tập 5/Tập 6/Tập 7/Tập 8/Tập 9/Tập 10/Tập 11/Tập 12Tập 13/Tập 14/Tập 15/Tập 16/Tập 17/Tập 18-19/Tập cuối

Shim’s Family (2007)  Phần 1/Phần 2/Extra Bonus

You’re Beautiful Viết bởi Tiny: Tập 1/Tập 2/Tập 3/Tập 4

Các tập sau mời bạn ghé blog của chị Ginko để xem tiếp:>>>> You’re Beautiful

VARIETY SHOWS

We Got Married Season 1 (2008)-Cặp Kim Hyun Joong+Hwang Bo

Tập 9/ Tập 10